گل های آپارتمانی
  دنیای رنگارنگ بذرها
  ابزارهای باغبانی

  بستر کشت (002)

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 128 سلولی

  ۵,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 104 سلولی

  ۵,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 24 سلولی

  ۷,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 28 سلولی

  ۵,۰۰۰ تومان

  کیت مزرعه خانگی (1333)

  ۶۷,۰۰۰ تومان

  بستر کشت آویز (003)

  ۱۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه ای از بهترین خاک ها

  خاک بونسای آلمانی

  ۱۶,۰۰۰ تومان

  خاک کاکتوس آلمانی

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  خاک ارکیده آلمانی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  پیت ماس آلمانی

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  خاک تراریوم

  ۸,۰۰۰ تومان

  ورمی کمپوست

  ۸,۰۰۰ تومان
  جدیدترین کالاهای باغ شیشه ای
  دسته بندی موضوعی فروشگاه