دنیای رنگارنگ بذرها

  کرویز (کرفس کوچک)

  ۵,۰۰۰ تومان

  تره محلی

  ۲,۵۰۰ تومان

  شنبلیله

  ۳,۵۰۰ تومان

  کلم رومانسکو

  ۶,۵۰۰ تومان
  ابزارهای باغبانی

  هنر باغبانی

  ۱۲,۰۰۰ تومان

  بستر کشت (002)

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 128 سلولی

  ۵,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 104 سلولی

  ۵,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 24 سلولی

  ۷,۰۰۰ تومان

  سینی کشت 28 سلولی

  ۵,۰۰۰ تومان

  کیت مزرعه خانگی (1333)

  ۶۷,۰۰۰ تومان
  مجموعه ای از بهترین خاک ها
  جدیدترین کالاهای باغ شیشه ای
  دسته بندی موضوعی فروشگاه