سبد خرید

نمایش سبد خرید “سینی کشت 128 سلولی” به سبد شما افزوده شد.
  محصول قیمت تعداد مجموع  
سینی کشت 128 سلولی سینی کشت 128 سلولی ۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان ×

جمع کل سبد خرید

قیمت کل ۵,۰۰۰ تومان
حمل و نقل نرخ ثابت: ۶,۰۰۰ تومان
مجموع ۱۱,۰۰۰ تومان
دسته بندی موضوعی فروشگاه