آفت کش ها

نمایش 1–16 از 20 نتیجه
مگس کش آجیتا
  ۶,۰۰۰ تومان
سم فسفو دوزنگ
ضد موش فسفر دو زنگ
  ۲,۰۰۰ تومان
زئوزران
زئوزران
  ۲۵,۰۰۰ تومان
مالاتیون
  موجود نیست
سم آبامکتین
آبامکتین (مخصوص کنه)
  موجود نیست
5 از 5
سم اتیون
اتیون
  ۴۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
سم پالیزین
سم ارگانیک پالیزین
  موجود نیست
4 از 5
کونفیدور
کونفیدور 0.5 لیتری
  موجود نیست
5 از 5
روغن ولک
روغن ولک
  ۱۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
دیازینون (خانگی)
  موجود نیست
5 از 5