انواع خاک

نمایش یک نتیجه
خاک بونسای آلمانی
خاک بونسای آلمانی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
5 از 5
خاک کاکتوس
خاک کاکتوس آلمانی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
4 از 5
خاک بنفشه
خاک بنفشه آفریقایی آلمانی
  ۱۲,۰۰۰ تومان
5 از 5
خاک ارکیده المانی
خاک ارکیده آلمانی
  ۲۰,۰۰۰ تومان
4.5 از 5
خاک بنفشه
پیت ماس آلمانی
  ۱۲,۰۰۰ تومان
2.86 از 5
خاک تراریوم گیلدا
خاک تراریوم
  موجود نیست
5 از 5
ورمیکمپوست
ورمی کمپوست
  ۸,۰۰۰ تومان
3.8 از 5
پیت ما المانی
پیت ماس بزرگ
  ۱۰,۰۰۰ تومان
4.2 از 5
پیت ما المانی
پیت ماس کوچک
  موجود نیست
5 از 5
خاک فوکا
خاک کاکتوس فوکا
  ۷,۰۰۰ تومان
2.75 از 5
پرلیت
پرلیت
  موجود نیست
5 از 5
خاک ژله ای
خاک ژله ای
  ۵۰۰ تومان
کوکوپیت
کوکو پیت
  موجود نیست
4.87 از 5
پوکه صنعتی
پوکه صنعتی
  ۴,۰۰۰ تومان
3.86 از 5
دسته بندی موضوعی فروشگاه