انواع خاک

نمایش یک نتیجه
خاک بونسای آلمانی
خاک بونسای آلمانی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
5 از 5
خاک کاکتوس
خاک کاکتوس آلمانی
  ۱۵,۰۰۰ تومان
4 از 5
خاک ارکیده المانی
خاک ارکیده آلمانی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
4.5 از 5
خاک بنفشه
پیت ماس آلمانی
  ۱۳,۰۰۰ تومان
3.5 از 5
خاک تراریوم گیلدا
خاک تراریوم
  ۸,۰۰۰ تومان
5 از 5
ورمی کمپوست تایزسیز
ورمی کمپوست تای سیز
  ۸,۰۰۰ تومان
3.8 از 5
پیت ما المانی
پیت ماس بزرگ
  موجود نیست
4.2 از 5
پیت ما المانی
پیت ماس کوچک
  موجود نیست
5 از 5
خاک فوکا
خاک کاکتوس فوکا
  ۷,۰۰۰ تومان
2.75 از 5
پرلیت
پرلیت
  ۶,۰۰۰ تومان
5 از 5
خاک ژله ای
خاک ژله ای
  موجود نیست
پوکه صنعتی
پوکه صنعتی
  موجود نیست
3.86 از 5